Er du også klar til en enklere, sjovere og mere inddragende APV?

Screenshot of Android App
Screenshot of iPhone App

Nem at bruge

Brug fotos fra smartphones og tablets

Engagerende

Medarbejderne inddrages fra start til slut i APV-processen

Alle aspekter

Dækker alle områder af arbejdsmiljøet, ikke kun det psykiske. Negative forhold behandles med en DoBetter -Minus Positive forhold behandles med en DoBetter +Plus

Screenshot of Android App

APV på en ny måde

Der er lovkrav om at lave arbejdspladsvurdering. Der er metodefrihed på området, men alligevel er det svært for mange arbejdspladser at lave gode meningsfulde APV-forløb. Med DoBetter kan du inddrage medarbejderne i en sjovere og mere meningsfuld proces. Vi har gode erfaringer med at lave positive, meningsfulde og inddragende APV-processer. Vi har arbejdet med APV-metoder i en årrække og har bla. udviklet APV-metoder for Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

”En fantastisk udbytterig måde at lave APV på, hele personalet var forberedt til og engageret i dagen, som tillige oplevedes som sjov og spændende”

Irene Skriver

Arbejdsmiljørepræsentant
”Det har været en god udfordring og man har tænkt mange tanker om gode ting man måske bare tager for givet og sat ord på nogle dårlige ting man bare lever med”

Laila Meling

Smørrebrødsjomfru
”Det var en inspirerende anderledes måde at angribe et ellers til tider kedeligt (men vigtigt) emne”

Jette Szabo

Sygeplejerske

Vil I være med til at skabe fremtidens APV?

Vi udvikler for tiden en APP til fremtidens APV og vi har brug for en række afprøvningssteder. Forløbet vil være gratis i afprøvningsperioden inkl. konsulenthjælp fra erfarne erhvervspsykologer. Kontakt os hvis du vil høre mere om mulighederne.

Foto-APV

Et konsulent-forløb med Foto-APV starter med en Foto-Safari hvor medarbejderne tager fotos af de vigtigste postive og negative forhold på arbejdspladsen. På en efterfølgende temadag behandles disse foto med den 6-fasede DoBetter-model. Når dagen er slut er arbejdsmiljøet blevet kortlagt, prioriteret og der er lavet udkast til en lang række handleplaner.

Screenshot of application

Deltagernes tilfredshed med Foto-Safari ligger på 4,3 på en skala fra 1-5

Adresse

Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus INCUBA Navitas

Telefon

(+45) 26 36 18 63

Mail

info@dobetter.tools

Screenshot of small App